Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

วิธีเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง

1. เตรียมกายให้พร้อม (Prepare your body) : เนื่องจากการวิ่งต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายส่วน ดังนั้นนักวิ่งจึงควรออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนมีความแข็งแรงควบคู่ไปกับการวิ่งด้วย ตั้งแต่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว คือ หลัง เอว และหน้าท้อง ไปจนถึงกล้ามเนื้อขา คือ สะโพก ก้น ต้นขา และน่อง ก็จะช่วยให้การวิ่งดีขึ้นได้ นอกจากนี้ วิธีเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง การตรวจเช็คสุขภาพของตนเองก็สำคัญ เนื่องจากสรีระหรือปัญหาสุขภาพบางอย่าง อาจจะไม่เหมาะสมกับการวิ่ง

  1. เตรียมใจให้พร้อม (Prepare your mind) : การกำหนดเป้าหมาย จะทำให้มีแรงบันดาลใจและรู้สึกสนุกกับการวิ่งมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิ่งจะต้องรู้ขีดจำกัดของตนเอง ควรจัดตารางการวิ่งให้พอเหมาะ ไม่หักโหมจนเกินไป การเพิ่มความเร็วหรือระยะทางควรจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ความสำคัญเรื่องเวลาพักจากการวิ่งด้วย
  1. อบอุ่นร่างกายก่อนและหลังวิ่งทุกครั้ง (Warm up and cool down) : เพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายได้เตรียมพร้อมสำหรับการออกกำลังกายและการกลับสู่สภาวะปกติ โดยการให้อัตราการเต้นหัวใจและอุณหภูมิร่างกายได้ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นก่อนการวิ่ง (warm up) และค่อยๆปรับลดลงเพื่อคืนสู่สภาวะปกติหลังจากการวิ่ง (cool down) นอกจากนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการบาดเจ็บ
  1. อุปกรณ์และสถานที่วิ่ง (Equipment and location) : ถือเป็นอีก วิธีเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากสรีระของเท้าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การเลือกรองเท้าจึงควรเลือกให้พอดีกับตนเอง รวมไปถึงเลือกชนิดของรองเท้าให้เหมาะสมตรงกับการใช้งาน สถานที่วิ่งควรจะเป็นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป รวมไปถึงพื้นสนามวิ่งที่ขรุขระหรือแข็งเกินไปอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

Le Physio จะดูแลคุณอย่างไร?

1. We listen
เรามีทีมนักกายภาพในการดูแลในครั้งแรก โดยจะมีการประเมินอาการบาดเจ็บก่อนทุกครั้งที่มาในครั้งแรก นอกจากนั้นยังช่วยดูแลในส่วนของ การปรับ posture อีกด้วย
2. We assess
มีการประเมินผล เป็นระยะๆดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดรวมถึง มีทีมในการช่วยคิดออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทีมของเราเป็นกันเอง เสมือนผู้เรียนกำลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาได้
3. We educate
มีการสอนหรือบอกถึงเเนวทางในการ impove ร่างกายของผู้เรียน โดนจะมีการพูดคุยอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการอย่างอื่น หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
4. We treat
เรามีโปรแกรมต่างๆ สำหรับการทำกายภาพมากมาย เช่น myofascia release, Physio treatment, Pilates และอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายและกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยลดอาการบาดเจ็บต่างๆจากการออกกำลังอีกด้วย

Leave a Reply

.