Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

โรครองช้ำ อาการปวดซ้ำ ๆ คล้ายของแหลมทิ่มที่ฝ่าเท้า

เป็นรองช้ำมานานแรมปี จะลุกเดินแต่ละทีก็เจ็บแปร๊บรำคาญ ยืดเองเท่าไหร่ก็ไม่หาย ไม่อยากฉีดยา แล้วอย่างนี้จะทำอะไรได้บ้าง

รองช้ำคืออะไร

รองช้ำคืออาการอักเสบของผังผืด หนา ยาว ที่อยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้าของเรา มีหน้าที่ช่วยพยุง และรองรับแรงกระแทกของอุ้งฝ่าเท้า หลายคนอาจจะมีอาการเจ็บส้นเท้าทุกเช้าที่ตื่นมาแล้วลงน้ำหนักก้าวแรก และอาการจะทุเลาลงเมื่อเดินไปสักพัก นับว่าเป็นอาการเจ็บที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งในบางคนอาการอาจจะมา ๆ หาย ๆ อยู่กวนใจสร้างความรำคาญอยู่นานนับปี จะยืดเท่าไหร่ก็ยังไม่หายขาด

วิธีการรักษาอาการรองช้ำ

Shockwave therapy

เป็นการปล่อยคลื่นกระแทก เพื่อรักษากลุ่มอาการปวดเรื้อรัง โดยการกระตุ้นกระบวนการซ่อมสร้างในกลุ่มอาการปวดเรื้อรังให้กลับมาอีกครั้งนึง ทำให้เกิดการซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยมีงานวิจัยรองรับว่า การทำ Shock wave เพียงแค่ 2 ครั้ง ก็สามารถลดปวดได้อย่างชัดเจน และหลังการติดตามอาการในหนึ่งเดือน เมื่อรับการรักษาครบ 3 ครั้ง อาการปวดหายไปเกือบทั้งหมด จากเริ่มแรกก่อนได้รับการรักษาอาการปวดอยู่ที่ 8/10

Proven Success: Shockwave Therapy Efficacy in Plantar Fasciitis Studies

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

Myofascial release Therapy

เนื่องจากกลุ่มอาการรองช้ำมักสัมพันธ์ กับอาการน่องตึง ดังนั้นจึงควรต้องคลายเนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้มกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลัง เช่น พังผืดใต้ฝ่าเท้า น่อง กล้ามเนื้อหลังต้นขา เนื่องจากกล้ามเนื้อที่กล่าวมาล้วนแล้วสัมพันธ์กันหมด ถ้าหากเราคลายแค่ใต้ฝ่าเท้า อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพในการรักษาเท่าที่ควร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิค Myofascial release

Strengthening ankle stabilizer

การเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ข้อเท้า ถือว่าเป็นการรักษาที่ส่งผลดีในระยะยาว และแก้ที่ต้นเหตุ เพราะการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง จะช่วยดูดซับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นต่อข้อเท้า และพังผืดใต้ฝ่าเท้านั่นเอง

Shockwave Therapy Bangkok

Exploring Shockwave Therapy: Innovative Non-Invasive Treatment at Our Clinic.

Our clinic is now offering a cutting-edge treatment known as shockwave therapy. This non-invasive and non-electrical procedure employs high-energy shockwave pulses, delivered via a hand-held probe with a gel medium, directly targeting painful muscles or injuries.

The roots of this method can be traced back to non-invasive treatments that utilized acoustic waves to break down kidney and gallstones. Shockwave therapy has demonstrated its effectiveness in various scientific applications, particularly in the realm of chronic pain management.

At Le Physio Clinic, we integrate shockwave therapy into our traditional physical therapy treatments, providing a comprehensive approach to help patients recover from persistent injuries and alleviate pain associated with common conditions like office syndrome, plantar fasciitis, and poor posture. In fact, shockwave therapy can stand alone as a complete treatment, aimed at minimizing pain. Many of our patients have reported significant pain reduction and improved mobility after just one session.

 

มารู้จัก Shockwave Therapy หรือการบำบัดหรือการบำบัดด้วยคลื่นกระแทกกัน

ช็อคเวฟ หรือคลื่นกระแทก คือการรักษาโดยการส่งพลังงานที่เกิดจากแรงอัดอากาศปริมาณสูงผ่านชั้นผิวหนังลงไปถึงบริเวณเอ็นและกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ( Re- injuried)ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีปัญหา จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-healing) ซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดจึงเห็นผลได้ทันทีหลังการรักษา
ซึ่งช็อคเวฟเหมาะในการใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการปวดแบบเรื้อรัง หรืออาจผ่านการรักษาแขนงต่างๆมาหลายขนานแล้ว แต่ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะโรครองช้ำจะสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน
โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดลดลงเกือบ 50% หรือบางรายหายปวดหลังจากการทำการรักษาในครั้งแรก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละบุคคลด้วย)
จากนั้นควรเว้นระยะการรักษาสำหรับครั้งถัดไปแนะนำทำต่อเนื่อง1-2 ครั้งในสัปดาห์แรก เพื่อให้เวลาร่างกายซ่อมแซมการอักเสบเรื้อรังที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติโดยจำนวนครั้งในการรักษาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ
ที่ผ่านมาทางคลินิกของเราได้ใช้ช็อคเวฟหรือคลื่นกระแทกร่วมกับการทำทรีทเม้นท์อื่นๆ เพื่อรักษาอาการปวดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มอาการที่ เราสามารถใช้ช็อคเวฟหรือคลื่นกระแทกทำการรักษาได้มีดังนี้

Frequent Conditions Treated with Shockwave Therapy

In the several years during which we have incorporated Shockwave Therapy alongside Physical Therapy, we have received positive feedback from our patients regarding its effectiveness in treating a wide range of conditions, including:

 • Plantar Fasciitis -โรครองช้ำ, ฝ่าเท้าอักเสบ
 • Office Syndrome – ออฟฟิศซินโดรม
 • Back Pain – ปวดหลัง
 • Shoulder Pain – ปวดไหล่,บ่า
 • Tennis Elbow – โรคข้อศอกของนักกอล์ฟ
 • Golfer’s Elbow -โรคข้อศอกของนักเทนนิส
 • Shin Pain – เจ็บหน้าแข้ง
 • Achilles Tendonitis – เอ็นร้อยหวายอักเสบ
 • Hip Pain – ปวดสะโพก
 • Heel Pain – ปวดส้นเท้า
 • กลุ่มอาการปวดเรื้อรังของนักกีฬา

Additionally, Shockwave Therapy has demonstrated remarkable success in the treatment of chronic soft tissue injuries and specific bone conditions. It promotes increased blood circulation in the targeted area, aiding in the breakdown of fibrous scar tissues that tend to accumulate over time due to injuries. Moreover, the acoustic waves generated by shockwave therapy stimulate cell regeneration and contribute to rapid pain reduction.

Ready to Book Your Shockwave Therapy!

Don’t let pain hold you back any longer. Our highly effective Shockwave Therapy can help you reclaim your life, and the best part? You can take the first step towards a pain-free future now, by booking your appointment.

Act now to experience the relief and mobility you deserve. Say goodbye to discomfort and hello to a brighter, pain-free tomorrow. Don’t wait; book your appointment and start living your best, pain-free life today!

อาการปวดเรื้อรังสามารถรักษาได้ บอกลาอาการปวดเรื้อรังของคุณได้เลย โปรดติดต่อเพื่อทำการนัดหมายหรือเข้ามาตรวจประเมินได้ที่ เลอ ฟิสิโอ คลินิก

.