Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

Hypermobile & Hyper flexibility – ไม่ใช่เรื่องไกลตัว คนส่วนมากอยากจะมีร่างกายที่มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น เพราะเข้าใจว่าหากมีอาการตึงของกล้ามเนื้อแล้วถ้าร่างกายยืดหยุ่นดี จะทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น อาการปวดจะลดลง แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ที่ทุกคนจะรู้ดีขึ้นหลังจากยืด เนื่องจากอาการตึงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดแค่กล้ามเนื้อตึง แต่อาจจะมีโครงสร้างของร่างกายที่ผิดไปทำให้กล้ามเนื้อต้องแบกรับแรงที่เกิดขึ้น ฉะนั้นการยืดอาจจะไม่ตอบโจทย์ของอาการที่เกิดขึ้นได้

ร่างกายของคนเรามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคนเป็น Strength person คือ มีร่างกายที่สามารถสร้างความแข็งแรงได้ง่าย สามารถทนทานต่อแรงที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ คนประเภทนี้จะมีการหดสั้นของกล้ามเนื้อได้ง่าย จึงเกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากกว่า เกิดความยืดหยุ่นได้น้อย เวลายืดจะรู้สึกไม่สบายตัว (ถ้ายืดในองศาที่กว้าง ควรจะยืดที่ละน้อย เฉพาะจุดที่มีปัญหาก่อน ถ้าคลายแล้วจึงจะสามารถยืดยาวได้) เวลาเกิดการจะสามารถฟื้นตัวได้ง่าย ใช้เวลาฟื้นตัวน้อยกว่า

อีกประเภทหนึ่งก็คือ Flexible person คนประเภทนี้ คือ คนที่มีการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อได้ง่าย เป็นลักษณะที่หลายๆคนอยากจะเป็น แต่คนที่มีความยืดยาวของกล้ามเนื้อแบบนี้ก็มีข้อเสีย คือ กล้ามเนื้อที่ยืดได้ยาวนี้จะไม่มี Tension หรือความตึงตัวมากพอที่จะช่วยปกป้อง การเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย เนื่องจาก กล้ามเนื้อมีความยาวมากเกินไป ไม่สามารถหดสั้นได้ทันที การฟื้นตัวนานกว่าแบบแรก

ดังนั้น การออกกำลังกายสำหรับคนที่มี ความยืดยาวของกล้ามเนื้อมากเกินไป สามารถออกกำลังกายที่ทำให้ความยาวของกล้ามเนื้อกลับมาอยู่ในองศาที่ปกติได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บ และสามารถทำให้โครงสร้างของร่างกายกลับมากปกติได้ แต่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ได้ เช่น การออกกำลังกายที่มีการคงกล้ามเนื้อไว้ในองศาปกตินานๆ (Plank, Crunch)

.