Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

1. We listen

การรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้านักวิ่ง ในช่วง 10 นาทีแรก นักกายภาพจะสอบถามประวัติเกี่ยวกับการวิ่งของลูกค้าและถามถึงสาเหตุของอาการข้อเท้าพลิก นักกายภาพจะตรวจบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ สอบถามโดยวัดระดับความเจ็บหรืออาการตึงตั้งแต่น้อยไปมาก อย่างไรก็ตาม จุดที่บาดเจ็บจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ที่บริเวณที่เรารู้สึกเจ็บ แต่อาจจะมีต้นตอมาตั้งแต่เท้า นิ้วเท้า น่อง  และเอ็นร้อยหวาย ดังนั้นนักกายภาพจะประเมินสาเหตุที่แท้จริงว่าจุดกดเจ็บหรืออาการร้าวนั้นมีสาเหตุหรือต้นตอมาจากตรงไหนที่แท้จริง

2. We assess

นักกายภาพบำบัดจะถามลูกค้าถึงระดับที่ลูกค้าสามารถหมุนหรือบิดข้อเท้าเข้าออกและคงไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ในส่วนของการประเมินในเคสนี้  พบว่าเท้าข้างซ้ายไม่สามารถหมุนฝ่าเท้าออกไปทางด้านนอกได้อย่างมั่นคง เมื่อเทียบกับเท้าข้างขวา

นักกายภาพบำบัดจะประเมินว่ากระดูกน่องขานั้นทำงานอย่างไรและถ้าไม่สามารถยืดหรือเหยียดออกได้ และไม่มีแรงที่จะคงไว้ในท่าที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดมาจากการที่เอ็นร้อยหวายอักเสบของเท้าข้างเดียวกันกับน่อง

3. We educate

นักกายภาพบำบัดจะอธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมนักวิ่งถึงมีอาการฝืดหรือติดขัดบริเวณข้อต่อ ยืดขาได้ไม่สุดและไม่มั่นคง และมีอาการตึงอย่างสุดขีดบริเวณส้นเท้า

ในส่วนของการบำบัดอาการนี้ นักกายภาพบำบัดจะทดสอบความแข็งแรงและความมั่นคงของข้อเท้าด้านซ้ายของลูกค้าด้วย เพื่อให้รู้ค้าเห็นถึงความไม่สมดุลกันของเท้าทั้งสองข้าง

นักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับฝึกเองที่บ้านเพื่อเสริมสร้างการเคลื่อนไหวด้วยข้อเท้าให้แข็งแรงและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

4. We treat

ก่อนที่จะทำการบำบัดข้อเท้า นักกายภาพบำบัดจะประคบที่ประคบร้อน (Hot pack) เป็นเวลา 20 นาที เพื่อ warm up กระดูกข้อต่อ และจะทำการบำบัดในขั้นตอนต่อไป

  • ทำ ultrasound
  • การขยับข้อต่อด้วยมือ (Joint mobilization)
  • นวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกน่อง (Release tension on fibularis)
  • นวดสปอร์ตบริเวณน่อง (Sport massage on calf)

การรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้านักวิ่ง Le Physio clinic ดูแลคุณอย่างไร?

1. We listen
เรามีทีมนักกายภาพในการดูแลในครั้งแรก โดยจะมีการประเมินอาการบาดเจ็บก่อนทุกครั้งที่มาในครั้งแรก นอกจากนั้นยังช่วยดูแลในส่วนของ การปรับ posture อีกด้วย
3. We educate
มีการสอนหรือบอกถึงเเนวทางในการ impove ร่างกายของผู้เรียน โดนจะมีการพูดคุยอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการอย่างอื่น หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
2. We assess
มีการประเมินผล เป็นระยะๆดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดรวมถึง มีทีมในการช่วยคิดออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทีมของเราเป็นกันเอง เสมือนผู้เรียนกำลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาได้
4. We treat
เรามีโปรแกรมต่างๆ สำหรับการทำกายภาพมากมาย เช่น myofascia release, Physio treatment, Pilates และอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายและกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยลดอาการบาดเจ็บต่างๆจากการออกกำลังอีกด้วย
.