พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด

Pilates คือ การออกกำลังกายที่คิดค้นโดยชาวเยอรมัน ชื่อ Joseph Pilates ซึ่งช่วงแรกนั้นเค้าใช้ พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด ร่างกายจากอาการป่วยและอาการบาดเจ็บของทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะเน้นการหายใจ, การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมีการทำงานกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ร่วมกัน, การทรงตัว, แกนกลางลำตัว และ ความสัมพันธ์กันของร่างกายจนเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก เมื่อกาลเวลาผ่านไป 1 ศตวรรษ การเรียนพิลาทิสได้มีคนให้ความสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และอย่างที่เราทราบในปัจจุบันพิลาทิสมีการพัฒนาไปสู่หลักสูตรการสอน พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด จากอาการบาดเจ็บของร่างกายอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

พิลาทิสได้ถูกนำมาใช้ในการบำบัดฟื้นฟูร่างกายกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากพิลาทิสเน้นการกระตุ้น Local muscle , กระตุ้นระบบประสาทความรู้สึกรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆของตนเอง ( Kinesthesia หรือ Motion sense ) จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ผ่านการบาดเจ็บไม่ว่าจะทางกระดูกสันหลังหรือที่อื่นๆ หรือมีปัญหาทาง Motor control รวมทั้งพิลาทิสจะสามารถนำความสมดุลของร่างกายกลับมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Posture หรือความสามารถในการเคลื่อนไหว ทั้งการฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น รวมถึงป้องกันและลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังมานี้พิลาทิสได้ถูกใช้เป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้กระดูกสันหลังมีความแข็งแรงขึ้น มี Posture ที่ดีขึ้น ได้รับออกซิเจนมากขึ้นจากการหายใจที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่ร่างกายที่ดีขึ้นโดยรวม

พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด
พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด

พิลาทิสต่างกับโยคะอย่างไร?

พิลาทิสไม่ใช่โยคะ พิลาทิสกับโยคะอาจมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือ ทำให้เกิด Mobility หรือการเคลื่อนไหวของร่างกายมากขึ้น ท่าทางการเคลื่อนไหวของพิลาทิสกับโยคะนั้นมีความแตกต่างกัน พิลาทิสจะเน้นความสมดุลและสร้างความแข็งแรงของแกนกลาง และพิลาทิสเน้นการเพิ่ม Flexibility เท่าที่จำเป็นของ Function การใช้งานในส่วนนั้นๆ จะไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่ม ROM ( Range of motion ) ไปจนสุดความสามารถหรือที่ End range.

พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด

ที่ Le Physio Clinic เราใช้การออกกำลังกายแบบพิลาทิสบนพื้นฐานของความเข้าใจทางกายวิภาคและชีวะกลศาสตร์ ( Anatomy & Biomechanics ) ของครูผู้สอน เพื่อฟื้นฟูบำบัดร่างกายของคุณเพื่อสร้างความแข็งแรงในจุดที่สมดุลที่สุดของร่างกาย ร่วมกับกายภาพบำบัดหรือความรู้ขั้นสูงอย่างการทำ Myofascial release อย่างไรก็ตามหากเราไม่ออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงขึ้นมาให้กับร่างกายเราแล้วนั้น ก็ไม่สามารถสร้างความแข็งแรงแบบบูรณาการหรือยืนยาวได้ เนื่องจากการออกกำลังกายแบบพิลาทิสในท่วงท่าที่ถูกต้องตรงกับอาการบาดเจ็บของแต่ละบุคคลนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน เหมือนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น เพื่อรองรับกิจวัตรประจำวัน หรืองานอดิเรกของเราได้อย่างมั่นคง และปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บแบบครบวงจรมากขึ้น

Parkinson (โรคพาร์กินสัน)

พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด ( Clinical Pilates ) สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวให้กับผู้ป่วยพาร์กินสัน ทั้งในเรื่องการป้องกันการยึดของข้อต่อรวมถึงกระตุ้นระบบประสาทให้ตอบสนองและสร้างความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว การควบคุมการเคลื่อนไหว ตลอดจนปรับโครงสร้างร่างกายให้ดีขึ้น พร้อมที่จะขยับเคลื่อนไหวร่างกาย เนื่องจากมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยพาร์กินสันที่นอนติดเตียงจะมีการพัฒนาโรคให้เสื่อมลงได้เร็วกว่าคนที่ขยับร่างกายเป็นประจำ ซึ่ง Clinical Pilates หรือ พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด คลินิกของเราเข้าใจถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยพาร์กินสัน จึงมุ่มเน้นให้มีการพัฒนาใน Motor control รวมถึง Proprioceptor ของตัวผู้ป่วยเอง ให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการยืดเวลาไม่ให้โรคพัฒนาอย่างรวดเร็ว หรือลดการเร่งของอัตราการ Progress ของโรคได้

ข้อมูลเพิ่มเติมการฟื้นฟูผู้ป่วยพาร์กินสัน คลิก

Pilates for Parkinson Click

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

คุณรู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่ทุกการออกกำลังกายจะส่งผลดีไปทั้งหมดสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัจจัยทางร่างกายที่เปลี่ยนไป การออกกำลังกายบางท่วงท่าอาจส่งผลเสียกับกระดูกสันหลังได้ ปัจจัยทางร่างกายตั้งแต่ฮอร์โมนบางประเภทที่ลดลง , ความเสื่อมหรือ Degenerative ของข้อต่อต่างๆ , ระบบประสาทที่เสื่อมถอย ที่ Le Physio Clinic เราได้วางแผนออกแบบ Clinical Pilates หรือ พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด เพื่อสร้างความแข็งแรงของกระดูกสันหลังและข้อต่ออื่นๆให้กับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน รวมถึงกระตุ้นระบบตอบสนองทั้งความสัมพันธ์กันของร่างกาย ระบบประสาท เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงลดอาการปวดเมื่อยเนื่องจาก Posture ที่เปลี่ยนไป และเพิ่มปริมาตรให้กับออกซิเจนผ่านการหายใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่เราพบบ่อยๆจากการสอนออกกำลังกายกับผู้สูงอายุคือท่านจะมีอารมณ์ที่เบิกบาน แจ่มใสขึ้น และที่สำคัญคือความต้องการในการเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

HNP พิลาทิสสำหรับผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ที่ผ่านมาบุคลากรของเราได้ช่วยให้ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ( HNP ) ใน Stage ที่ต่างกันสามารถปฏิเสธการผ่าตัดหรือเลื่อนการผ่าตัดออกไปแบบลืมเวลาไปเลยเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือเราสอนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ เข้าใจถึงภาวะโรคและปัจจัยที่ทำให้การเจ็บป่วยทุเลาลงและปัจจัยที่เป็นการซ้ำเติมของโรค ความยากหรือง่ายนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล Stage ของโรคและอื่นๆ เช่น อาชีพ , โครงสร้างร่างกาย , ความแข็งแรงเดิม ฯลฯ พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด ( Clinical Pilates ) นอกจากจะช่วยให้อาการทุเลาลงได้แล้วหรือรักษาจนหายขาดแล้ว ยังสามารถป้องกันการกลับมาเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ( HNP ) ซ้ำได้อีกด้วย

เนื่องจาก  Clinical Pilates ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายซึ่งเป็นต้นเหตุของ HNP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการกระจายน้ำหนักไปที่กระดูกสันหลังอย่างทั่วกัน เพื่อลดความเครียดและกดทับของกระดูกสันหลังบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คลิก

HERNIATED NUCLEUS PULPOUS Click

Clinical Pilates for Scoliosis

สำหรับโรคกระดูกสันหลังคดนั้น Clinical Pilates (พิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด) สามารถช่วยลดแรงกดทับของกระดุกสันหลัง รวมไปถึงการกดทับของอวัยวะภายในได้ โดยถือเป็นวิธีออกกำลังกายของผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดที่ปลอดภัย ช่วยยืดเหยียดกระดูกสันหลัง รวมถึงใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวและท่วงท่าที่ถูกต้องสำหรับภาวะกระดูกสันหลังคดแบบนั้นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ทางคลินิกของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจทั้งเรื่องภาวะกระดูกสันหลังคด และเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย ที่ไม่ใช่แค่เพื่อออกแบบคลาสออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าใจ Compensation pattern ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยกับผู้ที่มีกระดูกสันหลังคด และสามารถแก้ไข กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่ชอบออกแรงของคนนั้นๆ รวมถึงลดการสร้างภาระให้กับกล้ามเนื้อที่ถูกใช้จนเหนื่อยล้าหรือเกร็ง จนสร้างความไม่สมดุลให้กับร่างกาย ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดให้รู้สึกสบายตัวขึ้น ลดอาการปวด สามารถเปลี่ยนท่าทางเพื่อลดการกดทับกับกระดูกสันหลังได้ด้วยตัวเองในทุกๆโอกาสของชีวิต และเมื่อ Posture ได้เปลี่ยนไป แรงกดทับลดลงย่อมส่งผลดีกับร่างกายองค์รวม ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท รวมถึงสร้างบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

การออกกําลังกายสำหรับกระดูกสันหลังคด คลิก

Clinical Pilates for Sport Injuries

ถ้าคุณคือนักกีฬาหรือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา แล้วเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาขึ้นแล้วนั้น เราเข้าใจเป็นอย่างดี ว่านอกจากคุณอยากจะรีบหายจากอาการเจ็บแล้ว คุณยังอยากให้ความสามารถทางกีฬานั้นๆของคุณไม่ด้อยลงอีกด้วย ที่ Le Physio Clinic เราใช้เครื่องมืออย่างการออกกำลังกายแบบพิลาทิสสำหรับการฟื้นฟูบำบัด โดยมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ทันสมัยร่วมกับเทคนิคทางกายภาพต่างๆ เช่น Ultrasound , Tense , การใช้ Kinesiology tape , Manipulation หรือ การทำ Myofascial Release ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางร่างกายของคุณต่อกีฬาที่คุณรัก และลดอาการบาดเจ็บ สร้างความแข็งแรง ปรับร่างกายให้กลับมาสมดุล พร้อมกลับไปเล่นกีฬาที่คุณรักได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คลิก

.