หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คืออะไร?

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (HNP : HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS) หรือ ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือ ภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลังซึ่งเกิดจากการเคลื่อนออกผิดที่ของหมอนรองกระดูก จนทำให้เกิดการเบียดกดทับของเส้นประสาทโดยตรงและอักเสบบริเวณโดยรอบ โดยหากมีอาการชาร้าวลงขาตามรากประสาท ( Sciatica )

WHAT IS HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS – HNP?

HNP, or HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS, is a degeneration of the spine caused by misalignment of the herniated disc. Most of the cases will take place in the area of cervical vertebrae, lower back until causing direct compression of the nerve and inflammation around it. If there is a numbness in the leg along the nerve root (Sciatica), you should consult to analyse the Symptoms for HNP or herniated disc.


หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

HNP - Herniated Nucleus Pulposus

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

What are the symptoms of HNP? Can you avoid surgery?

อาการของ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คืออะไร?

อาการที่พบของ HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้น มีทั้งเจ็บร้าว , ชา , เบิร์น , อ่อนแรง แตกต่างกันไปตามบริเวณต่างๆกันตามขาจนถึงเท้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ไปกดทับรบกวนกับรากประสาทว่าเป็นส่วนไหน

สาเหตุของ HNP คืออะไร?

HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ส่วนใหญ่มาจากการที่มีโพสต์เจอร์ที่ผิดรูปเป็นเวลานานๆ , ยกของหนัก , รวมถึงการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งท่ากิจวัตรประจำวันหรือทำงานเป็นเวลานานๆ รวมทั้งอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดทรงอัดกระแทกบริเวณกระดูกสันหลัง


แนวทางการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีอะไรบ้าง ?

โดยทั่วไปแล้ววิธีรักษามีตั้งแต่ การทำกายภาพบำบัด การฉีดยาประเภทสเตียรอยด์ ไปจนถึงการผ่าตัดเพื่อเอาส่วนของหมอนรองกระดูกที่ไปกดทับเส้นประสาทนั้นออก หรือบางรายอาจรวมถึงการ fuse หรือการเชื่อมกระดูกสันหลังข้อบนและล่างเข้าด้วยกันโดยคว้านเอาตัวหมอนรองกระดูกนั้นออกไปเลยทั้งอัน

ซึ่งวิธีข้างต้นนั้นอาจช่วยให้อาการของ HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไป แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

วิธีที่แน่นอนที่สุดหรือการออกกำลังกายให้แกนกลางของร่างกายแข็งแรง สร้างน้ำหล่อเลี้ยงให้อาหารกับกระดูกสันหลังของเรา หมอนรองกระดูกสันหลังของเราจะมีความสมบูรณ์ยืดหยุ่น รวมไปถึงฝึกให้กล้ามเนื้อต่างๆที่มีส่วนให้การพยุงรับน้ำหนักของบริเวณกระดูกสันหลังที่เป็นปัญหานั้นให้แข็งแรงขึ้น นอกจากนี้การฝึกระบบประสาทในการเคลื่อนไหวต่างๆก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกลับมากำเริบ หรือลดความเป็นไปได้ และความรุนแรงลงจนเหลือน้อยที่สุด

ทั้งนี้การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็น HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้น ต้องอยู่ภายใต้ผู้ที่มีความชำนาญในการออกแบบท่าของการออกกำลังกายให้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ ท่าทางของการออกกำลังกายที่แม่นยำนั้น ช่วยให้อาการเจ็บคลายลง และแข็งแรงขึ้น

รวมถึงความพอดีของปริมาณออกกำลังกายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ป่วยเอง

โดยผู้ป่วยโดยมากมักจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ลดน้อยลง ความถี่ของความรู้สึกเจ็บจากการเปลี่ยนท่วงท่าลดน้อยลง ตั้งแต่ 1-5 ครั้ง แรกของกายออกกำลังกาย ทั้งนี้อาการบาดเจ็บของกายภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของแต่ละคนนั้น แตกต่างกัน ตั้งแต่ ความรุนแรง ความยาวนาน พยาธิสภาพที่ต่างกันนั้น ย่อมมีผลต่อระยะเวลาของกายออกกำลังกายให้เห็นผล

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดจาก HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไปแล้วนั้นก็มีความเหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบเฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำหรือ เกิดอาการซ้ำในข้อกระดูกสันหลังที่ติดกันถัดไป

เปรียบเสมือนเราสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรง เพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างไม่สะดุด

ที่ Le Physio Clinic เรามีผู้เชี่ยวชาญสำหรับภาวะโรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาท ( HNP ) ที่พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อเป้าหมายเดียว คือ การสร้างความแข็งแรงจากภายในร่างกายแบบบูรณาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอ Click Here

 

We are expert in reverting HNP problems by Comprehensive exercises

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF HNP?

There are pains like …

  • Burns
  • Numbness,
  • Weakness,

The pain is varying from different areas of the arm to hand or legs to feet, depending on the area that is pressed and interfered with the nerve root. Pain will occur along the muscles that support the nerves. But the area where they were born Disc herniation over the nerve Will only have symptoms of muscle stiffness.


WHAT ARE THE CAUSES OF HNP?
Causes of HNP or herniated discs This is mostly due to prolonged periods of deformed postures, lack of flexibility in the back, lifting heavy objects, and spending a lot of time sitting in the routine or working for extended periods of time. Including an accident that caused a crush on the spine.


WHAT ARE THE TREATMENTS OF HNP?
In general, treatments range from doing physical therapy, Steroid type injections or surgery to remove the part of the herniated disc that is pressed against the nerve out. Or some may include fuse or link the upper and lower vertebrae together by taking out the disc herniation completely.
The above methods may help the symptoms of HNP or herniated discs disappear. But it does not guarantee that it will not come back again. Because it is solving the problem at the end.


WHAT ARE ALTERNATIVE TREATMENTS FOR HNP?

The absolute best way to exercise your core to be strong. Create water to feed our spine. Our intervertebral disc is completely flexible. Including training the muscles that contribute to the support and support the weight of the problematic spine area to be stronger. In addition, the training of the nervous system is important in preventing recurrence of herniated discs. Or reduce the possibility and the violence is down to a minimum.

However, exercise for HNP or herniated discs must be under someone who has the expertise to design the correct exercise posture, does not cause injury. That precise exercise will help subside the pain and strengthen muscles to protect the spine.
In most cases, patients are likely to experience changes in their body, such as a reduction in injury, and a decrease in their injury. The frequency of pain sensations from posture changes decreased from 1-5 times of the first exercise. However, individual injuries of herniated disc are different from severity, length, and pathology. Inevitably affects the duration of exercise to see results.

more articles click Here

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท - Real Case

Miss Nam Tam - PhysioPilates
  • Customer: Male 53 Years Old
  • Occupation: Chef Restaurant
  • Pain Scale:7/10 (Lower back)

1. Consultation
ลูกค้ามาที่ the balance pilates&physio ตามคำแนะนำของลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ว ได้รับการตรวจประเมินด้วยนักกายภาพ พบว่ามีอาการปวดหลังล่างข้างซ้าย ตรวจพบการทำงานของซี่โครงที่ขยับน้อยมากขณะหายใจ มีบุคลิกภาพที่ผิดไป คือ คอยื่น ไหล่ห่อ หลังค่อม และมีหลังแอ่น ทำให้กล้ามเนื้องอสะโพกตึงตัวมาก จากลักษณะของงานที่ต้องยืนอยู่ตลอดเวลาและบุคลิกท่าทางอีกด้วย

2. Strategies
หลังจากที่นักกายภาพตรวจร่างกายแล้ว ก็ได้ปรึกษากันในทีม โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะกับลูกค้าคือ การปรับบุคลิกภาพ ลดอาการปวด และออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

3. Awareness
การเพิ่ม awareness ให้กับลูกค้าก็มีความสำคัญ นักกายภาพได้บอกให้ลูกค้ามีการสังเกตุตัวเองในกระจกเพื่อดูบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อลดอาการปวดที่เกิดขึ้น และออกกำลังกาย

4. Exercise program
โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เริ่มด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้ทำงาน และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆสะโพก ยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงตัวมาก หลังจากที่เล่นไปแล้วเกิน10ครั้ง พบว่าอาการปวดทีาหลังล่างลดลง และความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มขึ้น บุคลิกภาพดีขึ้น
สำหรับคนที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน สามารถเข้ามารับการปรึกษาที่ the balance pilates&physio ได้ เราจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและวิธีแก้ไขไปพร้อมๆกันนะคะ

 

 

 

.