กายภาพบำบัด

1.กายภาพบำบัด เทคนิคการรักษาด้วยมือหรือกายภาพบำบัดด้วยมือ (Manual Techniques)

กายภาพบำบัด ด้วยมือ เป็นวิธีการหนึ่งในการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแล สขุ ภาพแบบองคร์รวมและสามารถนำมาสร้างซ่อมสุขภาพได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การทำกายภาพบำบัดด้วยมือ หรือการรักษาแบบหัตถการ คือเทคนิคการรักษาด้วยการใช้มือ ดึง ดัด จัดกระดูก และข้อต่อต่างๆ ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักกายภาพบำบัดต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เพื่อการปรับโครงสร้างข้อต่อกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้นักกายภาพบำบัดจึงต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาโดยใช้มือเพื่อปรับโครงสร้างร่างกาย พบว่าเทคนิคการรักษาโดยการใช้มือมีความสำคัญและสามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ  ปัจจุบันเทคนิคการรักษาด้วยมือมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเราต้องเลือกใช้แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยคนนั้นๆ และมีการวิเคราะห์ผลของการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ดังนั้น มาทำความรู้จักกับการทำกายภาพบำบัดด้วยมือกัน

Mobilization
เป็นการรักษาโดยให้แรงเกิดการขยับข้อต่อโดยการเคลื่อนไหวปกติ ทำย้ำตรงจุดนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อต่อ ส่งผลทำให้เกิดการคลายของกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อต่อ
ข้อบ่งชี้ 1.มีอาการเจ็บทีข้อต่อนั้น ๆ
2.มีภาวะข้อติด / เคลื่อนไหวติดขัด
Manipulation
เป็นการรักษาโดยให้แรงด้วยอัตราความเร็วสูงในระยะสั้นเพื่อให้เกิดการขยับของข้อต่อที่มีภาวะจากการติดขัดจากข้อต่อที่เกิดจากการเรียงตัวผิดปกติ ส่งผลทำให้คลายเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อต่อ เกิดทำลายการยึดเกาะของเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นได้น้อยให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่และลดอาการปวดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อต่อ
ข้อบ่งชี้ 1.มีอาการปวดบริเวณข้อต่อนั้น ๆ
2.มีภาวะข้อติด
Massage
-Swedish massage เป็นการนวดคลายตามโครงสร้างของกล้ามเนื้อโดยอ้างอิงจากกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) ส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองดีขึ้น อีกทั้งการนวดยังเป็นการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลาย ส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อคลายตัว
-Ischemic compression เป็นการนวดกดจุดบริเวณที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง เพื่อให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเฉพาะจุดและลดอาการปวด
2.การรักษาโดยเครื่องมือ (Modalities)
การรักษาโดยความร้อนตื้น (Superficial Heat) -การใช้ Hot pack หรือถุงร้อน เพื่อให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อบริเวณชั้นตื้น เพิ่มการไหลเวียนเลือด
ลดอาการปวดที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ โดยจะใช้เวลาการรักษา 15 – 20 นาที
-การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound)  เป็นคลื่นที่มีการสั่นสะเทือนของพลังงานกลเช่นเดียวกับคลื่นเสียง โดยมีความสามารถในการลงลึกถึงชั้นเนื้อเยื่อได้ 2-4 เซนติเมตร จะเหมาะกับการรักษาอาการปวดเฉพาะจุด โดยผลทางกายภาพ จะช่วยเร่งกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อ, กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อให้แผลสมานได้เร็วขึ้น, เพิ่มระดับกั้นของความเจ็บปวดให้สูงขึ้นและลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
เป็นเครื่องมือสำหรับกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง เพื่อลดอาการปวด
ข้อบ่งชี้ ลดอาการปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain), ข้อเท้าพลิก (ankle sprain) หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยจากกีฬา
ลดอาการปวดเรื้อรัง (Chronic pain) เช่น อาการปวดหลังล่างเรื้อรัง (chronic lower back pain) , ข้อเท้าพลิกเรื้อรัง (Chronic ankle sprain)
ลดอาการปวดจากภาวะข้อต่ออักเสบ (arthritis)

Our experienced team of physiotherapists will perform a comprehensive assessment, including postural and biomechanical assessments, to diagnose your problem.

Ultrasound Machine

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

 

.