การ รักษาอาการบ้านหมุน

อาการบ้านหมุน (Vertigo) เป็นอาการเวียนศีรษะหรือมึนศีรษะ มีความรู้สึกเหมือนสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนได้ แม้ว่าจะยืนหรือนั่งอยู่กับที่ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นปกติ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการทรงตัว และ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมร่างกายตนเองได้ โรคบ้านหมุนสามารถพบได้ทุก เพศทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และเป็นอาการที่ไม่รุนแรง เป็น ๆ หาย ๆ คนส่วนใหญ่จึงชะล่าใจไม่รีบ รักษาอาการบ้านหมุน ให้หายขาด

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

ใครที่จะมีอาการบ้านหมุนได้บ้าง?

  • โรคตะกอนหินปูนในหูนชั้นในหลุดหรือเคลื่อน Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)
  • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน Meniere’s disease
  • โรคประสาทการทรงตัวอักเสบ Vestibular neuritis
  • ผู้ที่มีอาการไมเกรน Migraines
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาต Stroke

การฟื้นฟูระบบการทรงตัว (Vestibular Rehabilitation) เป็นวิธีการทำกายภาพด้วยท่าทางการบริหารร่างกายหลากหลายรูปแบบที่เป็นระบบ เพื่อฟื้นฟูประสาทส่วนที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัว เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบ้านหมุนเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะให้ดีขึ้น

รักษาอาการบ้านหมุน
รักษาอาการบ้านหมุน
รักษาอาการบ้านหมุน
รักษาอาการบ้านหมุน

LePhysio จะดูแลคุณอย่างไร

– การทำกายภาพบำบัด ด้วยวิธีการ Canalith Repositioning Maneuvers โดยการขยับศีรษะและคอช้า ๆ เพื่อช่วยเคลื่อนตะกอนหินปูนเคลื่อนกลับเข้าที่เดิม วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัย และได้ผลดี เหมาะ สาหรับโรคที่พบบ่อยอย่างโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV)

– การเรียนพิลาทิสเพื่อช่วยกระตุ้นระบบการทรงตัว ใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกมัด เนื่องจากพิลาทิสสามารถออกกำลังกายได้หลากหลายท่าทาง และมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้การออกกำลังกายสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถหลีกเลี่ยงท่าทางการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นอาการบ้านหมุนได้

บ้านหมุนอันตรายยังไง?
ภาวะแทรกซ้อนของอาการบ้านหมุน
โดยทั่วไปอาการบ้านหมุนแทบไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง แต่มักจะเสี่ยงต่อการลื่นล้มมากที่สุด โดยเฉพาะ ในผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตนเองได้ จึงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ร้ายแรงตามมา จากการหกล้มหรืออุบัติเหตุ เช่น กระดูกสะโพกหัก อุบัติเหตุจากการขับรถหรือทางานในสภาวะอันตราย อีก ทั้งยังรบกวนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

หากคุณมีกำลังทรมานกับอาการบ้านหมุนและต้องการที่จะปรึกษานักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะกับตัวคุณ ติดต่อเราได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

.