ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน

ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน ทำได้อย่างไร?

หลายๆคนมักมีอาการเมื่อยล้า ปวดเมื่อยเวลาทำงานนานๆ และ ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน หละ เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง?   ก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่า การยศาสตร์ (ergonomics) กันก่อนเลยนะคะ เป็นคำที่มาจากภาษากรีก คือ "ergon" ที่หมายถึงงาน (work) และอีกคำหนึ่ง "nomos" ที่แปลว่า กฎตามธรรมชาติ (Natural Laws) เมื่อนำมารวมกันจำกลายเป็นคำว่า "ergonomics" หรือ "laws of work" ที่อาจแปลได้ว่ากฎของงาน ซึ่งเป็นศาสตร์ หรือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ

การทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะในหรือนอกสถานประกอบกิจการ จะสามารถพบเห็นการทำงานที่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดตามข้อ ปวดหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการเกิดขึ้นจากการทำงานผิดหลักการยศาสตร์  หากเรามีการทำงานที่เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์ จะช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังคด ลดปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการยกของ การผลัก การดึง การนั่งเรียน การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ออฟฟิศซินโดรม ให้ถูกวิธี โดยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบท่าทาง และการเคลื่อนไหว

ปัจจัยที่นำไปสู่อาการบาดเจ็บจากการทำงาน

  • ปัจจัยด้านกายภาพ : มาจากการใช้แรงทั่วไปในงาน การอยู่ในท่าเดิมนานๆ รวมถึงการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และการใช้ท่าทางการทำงานที่ผิดพลาด เช่น การยกของที่สูงเหนือหัวมากๆ ทำให้เกิดการเกร็งตึงกล้ามเนื้อ การเหยียบปั๊มลมอย่างสม่ำเสมอ การก้มลงต่ำกว่าระดับมากๆ เพื่อหยิบจับของหรือการดันของที่มีน้ำหนักเกินตัวมากๆ
  • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม : ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความร้อน ความเย็น ภาพหลอกตาที่เกิดจากข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ระดับแสงไฟที่พอเพียง
  • ปัจจัยเฉพาะ : สิ่งเหล่านี้แปรเปลี่ยนไปตาม เพศ อายุ พฤติกรรม เงื่อนไขสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การท้อง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ ซึ่งจำเป็นต้องเลือกเฟ้นงานสำหรับแรงงานให้เหมาะสม
  • ปัจจัยด้านการบริหาร : หมายถึง การออกแบบวิธีขั้นตอนการทำงานต่างๆ การบริหารจัดการทุกขั้นตอน รวมถึงตัวระบบเอง เช่น การทำงานที่ต้องอาศัยความเร็ว งานที่มีความซับซ้อน งานที่จำกัดผู้ทำ

Ergonomic training เป็นการรักษาสำหรับผู้ที่มีภาวะ Office syndrome เป็นหลัก ซึ่งมักจะเกิดกับคนที่อยู่ในลักษณะการทำงานในท่าทางเดิมๆ เป็นระยะเวลานานๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นท่านั่งเท่านั้น อาการที่พบบ่อยคือ ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ และหลังส่วนล่าง แต่ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานออฟฟิศเท่านั้น ยังรวมถึงทุกอาชีพที่มีการทำงานอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย

ข้อดีของการปรับใช้หลักการยศาสตร์ (ergonomics)

  • ลดปัญหาหรืออาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อยึดหรือกล้ามเนื้ออักเสบ
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บ รวมถึงค่าชดเชยต่างๆ
  • ลดภาวะการขาดงานของผู้ปฏิบัติงานและการลาออก
  • พัฒนาภาพรวมด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  • เพิ่มกำลังใจและศักยภาพผลิตผลของผู้ปฏิบัติงาน
  • ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้สะดวกยิ่งขึ้น

Le physio ดูแลคุณอย่างไร?
เราจะมีการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด ร่วมกับการวิเคราะห์ท่าทางในการทำงาน และทำไปวางแผนโปรแกรมการกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายพิลาทิสที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

หากคุณกำลังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และการบาดเจ็บจากการทำงาน เข้ามาปรึกษากับนักกายภาพบำบัด เพื่อหาโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูที่เหมาะกับตัวคุณกับทาง Le Physio ..Click here..

การปรับท่าทางในการทำงาน
การปรับท่าทางในการทำงาน
การปรับท่าทางในการทำงาน
.