คุณเคยสังเกตวิธีการเดินของตัวเองไหม? และ การเดินที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร?

โครงสร้างของเท้า และ การเดินที่ถูกวิธี

คุณเคยสังเกตท่าทางการเดินของผู้คนที่เดินบนท้องถนนไหม? หรือ คุณเคยสังเกตความแตกต่างของท่าทางการเดินของคนในครอบครัวของคุณหรือเปล่า

การเดินที่ถูกวิธี
การเดินที่ถูกวิธี

การเดินที่ถูกวิธี ต้องเป็นอย่างไร?

การที่เราจะเดินได้อย่างถูกต้องนั้น ก่อนอื่นเราต้องแยกองค์ประกอบของเท้าในแต่ละส่วนให้ได้ก่อน ตั้งแต่ส้นเท้าไปจนถึงปลายเท้า

ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าเราบาลานซ์น้ำหนักได้อย่างถูกวิธี เพราะร่างกายของเรานั้นถูกสร้างมาด้วยการที่เราต้องใช้เท้ารับน้ำหนักได้100% แต่ถ้าเรายืน เดิน ไม่ถูกต้องด้วยการถ่ายโอนน้ำหนักไปที่บริเวณอื่นอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

วันแรกของการตรวจประเมินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่คลินิกของเรา- จะมีการประเมินลักษณะสรีระท่าทางและการเคลื่อนไหวของลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้การเคลื่อนไหวหรือการควบคุมร่างกายตนเองของลูกค้าเป็นอย่างไร มีการบาลานซ์ตัวเองได้ประมาณไหน ซึ่งคลินิกเราจะมีการทดสอบความมั่นคงของการทรงท่า ในดแง่ของการทรงตัวขณะอยู่นิ่งและการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวที่ติดต่อกัน

 

เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญที่มีเทคนิคเฉพาะตัว

โดยจะมีการออกแบบท่าออกกำลังกายและการใช้เครื่องออกกำลังกายพิลาทิสร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปรับสรีระแนวลำตัว เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพและความมั่นคงตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถรู้วิธีการจัดวางสรีระและการเดินได้อย่างถูกต้อง

 

ความก้าวหน้าในความมั่นคงของการทรงตัว

การเดินที่ถูกวิธี

ความมั่นคงในการทรงตัวด้วยการยืนด้วยขาข้างเดียว

การออกกำลังกายที่บ้าน – ฝึกฝนการเปลี่ยนท่าทางการเดิน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เมื่อคุณได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการออกกำลังกายที่ถูกวิธีแล้ว ได้มีการฝึกฝนการเปลี่ยนท่าทางการเดินในทุกๆวัน เข้าใจถึงการทำงานและโครงสร้างของร่างกาย ร่างกายมีการทำงานที่ถูกต้อง คุณจะรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บเหล่านั้นหายไป

.