กายภาพบำบัด

คุณกำลังมีอาการบาดเจ็บ อาการปวดเฉียบพลัน/เรื้อรัง หรือเจ็บหลังจากทำการผ่าตัดหรือไม่? หากมีอาการเหล่านี้ การทำ กายภาพบำบัด แบบ Manual therapy สามารถลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณดีขึ้นได้

Manual therapy  เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของนักกายภาพบำบัดที่จะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของคุณโดยไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการรักษา ซึ่งแต่ละเทคนิค นักกายภาพบำบัดจะเลือกให้เหมาะสมกับอาการบาดเจ็บของคุณและให้เหมาะสมกับแพลนการรักษา

เทคนิค Manual therapy มีหลากหลายเทคนิคเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษา

 • Manual traction โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการดึงด้วยมือ นักกายภาพบำบัดจะออกแรงเบาๆ กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อยืดเนื้อเยื่ออย่างอ่อนโยนและฟื้นฟูการเคลื่อนไหว โดยจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังเสื่อม, ปลิ้น, ตีบแคบเป็นต้น
 • Mobilization เทคนิคนี้เป็นการรักษาโดยให้แรงเกิดการขยับข้อต่อโดยการเคลื่อนไหวปกติ ทำย้ำตรงจุดนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อต่อ ส่งผลทำให้เกิดการคลายของกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อต่อ เหมาะกับคนที่มีภาวะติดจากข้อต่อเป็นระยะนาน ๆ ของทุกส่วนของร่างกาย
 • Manipulation เป็นการรักษาโดยให้แรงด้วยอัตราความเร็วสูงในระยะสั้นเพื่อให้เกิดการขยับของข้อต่อที่มีภาวะจากการติดขัดจากข้อต่อที่เกิดจากการเรียงตัวผิดปกติ ส่งผลทำให้คลายเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อต่อ เกิดทำลายการยึดเกาะของเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นได้น้อยให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่และลดอาการปวดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อต่อ
 • Massage แบ่งเป็น Swedish massage เป็นการนวดคลายตามโครงสร้างของกล้ามเนื้อโดยอ้างอิงจากกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) ส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองดีขึ้น อีกทั้งการนวดยังเป็นการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลาย ส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อคลายตัวและ Ischemic compression เป็นการนวดกดจุดบริเวณที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังเพื่อให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเฉพาะจุดและลดอาการปวด
   ข้อบ่งชี้ในการนวดทั่วไป คือ
        - เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
        - ลดอาการบวม
        - ผ่อนคลายความเครียด
        - เสริมความเต่งตึงของผิว
        - ลดภาวะเกิดแผลเป็นหรือการยึดติดของพังผืด
        - ป้องกันภาวะข้อติดขัด
        - ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
        - ลดอาการตะคริว

ในแต่ละแผนการรักษาของคุณจะรวมการรักษาด้วย manual therapy ที่แตกต่างออกไปในแต่ละรอยโรค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษา เนื่องจากสามรถช่วยลดอาการปวด บวม ลดอาการอักเสบ เพิ่มระยะการเคลื่อนไหว หากคุณสนใจ สามารถติดต่อสอบถามคลินิกกายภาพบำบัดของเราได้โดยตรง!

Manual Therapy
Manual Therapy
.